Mijn FIsme

Uw e-mail adres:

Uw wachtwoord:

Ik heb nog geen wachtwoord.

Wachtwoord vergeten?

FAQ

Cookies uitgeschakeld!

Lesmateriaal

De leerlijn SaLVO! rond verhoudingen, verbanden, formules en grafieken toont de samenhang tussen de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, informatiekunde en economie. Op deze pagina vindt u lesmateriaal bij de veertien delen van de leerlijn. Er is een onderscheid gemaakt tussen lesmateriaal voor de onderbouw en bovenbouw. Daarnaast is er een algemene docentenhandleiding. Deze handleiding gaat onder meer in op de didactische uitgangspunten van het SaLVO-materiaal.

De delen gaan in op de volgende samenhang tussen de verschillende vakken:

Deel Titel Vak(ken) Leerjaar
1 Verhoudingen en evenredigheden Wiskunde 2 HV
2 Een verband tussen massa en volume Natuurkunde 2 HV
3 Vergroten en verkleinen Natuurkunde & Wiskunde 2HV
4 Omgekeerd evenredig verband Wiskunde 2/3 HV
5 Planeten en Leven Biologie, Natuurkunde, Scheikunde & Wiskunde 2/3 HV
5b Lesbrief ĎDe Maaní Biologie, Natuurkunde, Scheikunde & Wiskunde 2/3 HV
6 Economie en procenten Economie & Wiskunde 3 HV
7 Verhoudingen bij scheikundige reacties Scheikunde 3 HV
8 Formules en evenredigheden Natuurkunde 3HV
9 Vergelijkingen in de economie Economie & Wiskunde 3 HV
10 ExponentiŽle verbanden Informatiekunde, Natuurkunde & Wiskunde 3 HV
11 Evenredigheden en machten Wiskunde 4 HV
12 Verbanden beschrijven Natuurkunde 4 HV
13 ExponentiŽle functies Biologie, Natuurkunde, Scheikunde & Wiskunde 5 V
  Lesbrief Straling, exponentiele functies Natuurkunde  
14 Periodieke functies Natuurkunde & Wiskunde 5 V
  Lesbrief Geluid, trillingen en sinus Natuurkunde  
15 Verhoudingen en evenredigheid Wiskunde A 4 H
16 Evenredigheid en exponenten Wiskunde A 4 H