| Home |

Grote Rekendag 2006: Spelen met Getallen

GRD 2006, achter de rug
De Grote Rekendag vond in 2006 op 8 maart plaats.

kaft Foto's, ervaringen en links naar websites over de GRD 2006 getallenbos De onderbouw:
Het Grote Getallenbos

10

Getallen in beeld
Je hebt vast wel een t-shirt of een jas met een nummer erop...
Hier staan foto's van heel veel kinderen met nummers!

driehoeksgetal De middenbouw:
Getallen onderzoeken

goochelaar De filmpjes van de goochelaar

zonnebloem De bovenbouw:
De reeks van Fibonacci


Thema: Spelen met Getallen
Hieronder staan per bouw de opdrachten en activiteiten kort beschreven.

Onderbouw
In de onderbouw speelt de Grote Rekendag zich af in het grote getallenbos. In dat bos staan bijzondere bomen, wonen getallen en andere dieren. Soms krijgen een paar getallen opeens dezelfde kleur, ze horen bij elkaar. De getallen spelen vaak verstoppertje in het bos, ze zijn dan moeilijk te vinden en soms is er eentje helemaal verdwenen.
De activiteiten voor de kinderen gaan niet alleen over aantallen, maar ook over de getallen zelf, over hun vorm, over verschillende manieren om ze te herkennen, enzovoort.
De slotactiviteit is het zelf maken van een groot getallenbos.

Middenbouw
In het middenbouwproject stond een circuit met activiteiten rond getallen centraal. De leerlingen doen in kleine groepjes verschillende opdrachten rond getallen, zoals uitzoeken welke vormen getallen kunnen aannemen, op zoek gaan naar bijzondere getallen, schatten van aantallen.
Aan het eind van de dag kiezen de leerlingen in tweetallen een getal en maken een poster over dat getal en alles wat ze er van vinden en weten. De posters samen vormen een tentoonstelling van getallen en kunnen achter elkaar in de klas of de gang worden opgehangen.

Bovenbouw
In de bovenbouw besteden we aandacht aan bijzondere getallenreeksen in de natuur. De beroemde reeks van Fibonacci staat hierbij centraal. De kinderen gaan eerst zelf op onderzoek uit, bijvoorbeeld door te meten aan hun eigen lichaam. Zo ontdekken ze regelmaat in verhoudingen. Ook in andere natuurverschijnselen komen die verhoudingen vaak voor, bijvoorbeeld bij het aantal spiralen in een zonnebloem, of in een dennenappel. Door de diverse getallen op een rijtje te zetten, kunnen de leerlingen ontdekken dat het volgende getal steeds de som van de twee voorgaande getallen is, maar ook dat de verhouding tussen twee opeenvolgende getallen steeds hetzelfde is.

Voortgezet onderwijs
We ontwikkelden dit jaar geen activiteiten speciaal voor het voortgezet onderwijs, maar met name brugklassen zijn van harte welkom om deel te nemen. U kunt een activiteit altijd voor uw eigen leerlingen aanpassen.
Vooral de bovenbouwopdrachten zijn ook zeer geschikt voor de brugklassen.
© rekennet 1999-2013