Meetkunde uit de kunst in de klas
Ga naar de Vragenlijst
voor leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden m.b.t. het onderwerp 'meetkunde en kunst'

Beste leerkracht/directeur,

Welkom bij het vragenlijstonderzoek ‘Meetkunde uit de kunst in de klas’. De vragenlijst is een onderdeel van een onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het museum Boijmans van Beuningen, de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool iPabo, de Fridtjof Nansenschool en OBS de Taaltuin. In het onderzoek zal worden onderzocht hoe een verbinding tussen meetkunde en kunst de creativiteit bij probleem oplossen kan vergroten, met als doel ook de rekenvaardigheden van de leerlingen te verhogen.

Voor dit onderzoek zijn wij momenteel bezig met het ontwerpen van een lessenserie voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Bent u een leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs, reken- of cultuurcoördinator of directeur? Vul dan deze enquête in! Uw ervaring en mening m.b.t het combineren van kunsteducatie en meetkunde onderwijs zal worden gebruikt voor het ontwerpen van de lessenserie. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Aan het einde van de vragenlijst vragen wij u of u op de hoogte gehouden wilt worden van het onderzoek en het lesprogramma. Hiervoor vragen wij u om uw emailadres in te vullen. Uw emailaders zal echter niet gekoppeld worden aan de overige vragen uit de vragenlijst.

De vragenlijst bestaat uit 50 vragen ingedeeld in vijf onderdelen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om de vragenlijst in één keer af te ronden, dan is dit geen enkel probleem. U kunt op elk gewenst moment de vragenlijst opslaan. De volgende keer dat u de vragenlijst opent, kunt u dan weer verder gaan op de plek waar u was gebleven. Verder willen wij u er op wijzen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Het is van belang dat u de vragenlijst zo eerlijk mogelijk probeert in te vullen.


Alvast bedankt!

Onderzoekers van ‘Meetkunde uit de kunst in de klas’:
Eveline Schoevers, Vincent Jonker, Ronald Keijzer, Evelyn Kroesbergen, Monica Wijers

Verwijzingen