Docentenlogin

Werkbladen en presentaties bij hoofdstuk 5

***Werkblad 5.1 Planck krommen

Download het werkblad.
Download de spreadsheet. (Excel)

Vorm: Theorie werkblad met Excel spreadsheet. Leerlingen werken individueel of in tweetallen met een computer (er moeten voldoende computers beschikbaar zijn). Als er weinig tijd is, kan men overwegen het werkblad te gebruiken in een plenaire behandeling van Planck stralingskrommen op de beamer.
Doel: Begrijpen hoe intensiteit vs golflengte grafieken gebruikt kunnen worden om eigenschappen van sterren te bepalen (bv. oppervlakte temperatuur) en hoe dat in de praktijk gedaan wordt.
Wanneer: Bij het onderdeel stralingskrommen.
Tijd: een les, eventueel met huiswerk.

***Werkblad 5.2: Conceptuele vragen sterrenkunde

Download het werkblad.

Vorm: Theoriewerkblad
Doel: Leerlingen kunnen via de vragen controleren of ze onderdelen van hoofdstuk 5 goed gelezen en begrepen hebben. Verder dwingen de vragen tot wat dieper nadenken over de stof.
Wanneer: De eerste vragen (1-10) kunnen al na de eerste of tweede les gesteld worden. Vragen 11-25 kunnen in de 4de of 5de les van hoofdstuk 5 aan de orde komen.
Tijd: een les

Deze lijst conceptuele vragen is ooit samengesteld voor een astronomie workshop op Woudschoten (2004). Dat ging toen lekker en de lijst lijkt ook uitstekend geschikt voor leerlingen. Leerlingen beantwoorden eerst individueel een deel van de vragen, bespreken dan in groepjes van 2, 3 of 4 hun antwoorden en gaan samen verder. De docent gaat rond en heeft een mooie gelegenheid om door luisteren erachter te komen waar de begripsknelpunten liggen. Daar kan dan ter plekke of later plenair op in worden gegaan.

Het werkblad, of een deel ervan, kan ook als huiswerk gedaan worden met eventueel bespreking in kleine groepjes in de volgende les, gevolgd door een plenaire bespreking van de belangrijkste moeilijkheden die leerlingen tegenkwamen.

Presentaties

Sterrenkunde leent zich uitstekend voor presentaties met mooie plaatjes. Hieronder drie voorbeelden die eerder gebruikt zijn voor PMN-lessen en/of docentenbijeenkomsten.

De presentatie (pdf) Witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten (van prof. John Heise) vormt een verbinding tussen de quantumfysica van hoofdstuk 3 en de sterrenkunde van hoofdstuk 5: met behulp van het 'deeltje in een doosje' wordt uit de doeken gedaan hoe de verschillende typen compacte sterren ontstaan.

In Mens tussen sterren vertelt prof. Henny Lamers met veel plaatjes over de inhoud van het heelal, de levensloop van onze zon en meer.

Ten slotte is er nog de presentatie Ontwikkeling van het heelal met nóg meer mooie plaatjes van sterren, sterhopen, nevels, etc.