Ondersteuning in mbo en vmbo

U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van wiskunde/rekenen in mbo en vmbo. Onze sterke punten zijn:

 • Vakdidactische kennis gekoppeld aan kennis van de vakinhoud (het een kan niet zonder het ander).
 • Veel aandacht voor praktijkgericht onderzoek (docenten moeten zelf kunnen reflecteren op hun praktijk).Ondersteuning mbo/vmbo: drie opties

Wij kunnen ondersteuning bieden w.b. rekenen/wiskunde voor zowel mbo als vmbo (basis- en kader)

 1. Opleiding met een omvang van ongeveer 30 ECTS (dat is de omvang van een minor)
  In principe 7 volle dagen contacttijd
 2. Verdiepingscursussen zoals 'formatieve toetsing en beoordeling' (drie bijeenkomsten)
 3. Maatwerk, in overleg

Ondersteuning in volwasseneneducatie

Er is een groeiende belangstelling voor rekenen binnen de volwasseneneducatie, in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid.

Certificaten

In elke optie wordt gewerkt met certificaten, die ook een rol kunnen spelen in het lerarenportfolio.

Samengevat

U kunt altijd bij ons terecht w.b.:

 • Visie op wiskunde/rekenen
 • Praktijkonderzoek
 • Didactiek
 • Kritische denkvaardigheden
 • 21st century skills
 • Aansluiting vmbo-mbo
 • Praktijkgericht rekenen
 • Toetsing en examinering
 • Design