Nu inschrijven voor de nieuwe groepen!

De online inschrijving staat open .

De opleiding staat geregistreerd bij

Over deze nascholing

De nascholing wordt in 7 bijeenkomsten gegeven. Zie hieronder de besteding in uren.

Voor wie?

Nascholing docenten rekenen vmbo/mbo met de duidelijke ambitie carrière te maken als rekendocent en het vak rekenen een volwaardige plek te geven in het vmbo/mbo

In een intake wordt de voorkennis, motivatie en ervaring vastgesteld.

Dit aanbod kan zowel landelijk/regionaal als incompany aangeboden worden.

Is er sprake van een bevoegdheid?

In de maatregel van 24-4-2016 van OCW inzake o.a. het 'vak' rekenen in vo en mbo wordt gesteld dat docenten die rekenen willen geven in ieder geval een reguliere 'mbo bevoegdheid' moeten hebben (en die momenteel o.a. verkregen kan worden door het behalen van een pedagogisch didactisch getuigschrift ), en dat daarbovenop dan een 'nascholing' moet worden doorlopen die 'conform het raamwerk (na)scholing docent rekenen' is vormgegeven. Als aan beide zaken is voldaan, is een docent bevoegd om in het mbo rekenen te geven.

Inhoudelijke afstemming met 'Raamwerk (na)scholing rekendocent'

Een en ander wordt aangeboden in lijn met het Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo.Lees meer...

Door wie?

Deze nascholing wordt gegeven door Cinop, Universiteit Utrecht en iPabo (Lees meer).

Actueel: Pabo achtergrond

In de brief van OCW van 6 okt. '15 staat: "Zoals gezegd geven veel scholen aan nog moeite te hebben met het vinden van voldoende goede rekendocenten. Scholen geven aan goede ervaringen te hebben met de inzet van docenten met een pabo-diploma voor het rekenonderwijs. Eén van de voorwaarden om hen (als zij-instromer) te benoemen is dat ze binnen twee jaar een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg) halen. Dit kost zowel de school als de docent tijd en geld, terwijl deze docenten via hun pabo-opleiding al veel pedagogisch-didactische vaardigheden hebben opgedaan. Daarom zijn wij voornemens om het op korte termijn mogelijk te maken dat pabo-gediplomeerden eenvoudiger en sneller als rekendocent in het mbo benoemd kunnen worden."
Wij wachten deze ontwikkeling even af, en welke maatregel OCW op dit punt gaat nemen.