Begin september 2018 is er een bijeenkomst (geinitieerd door OCW) m.b.t. rekenbeleid in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
De centrale vraag is hoe de ondersteuning richting scholen en instellingen w.b. het vormgeven van een rekenexamen en het rekenonderwijs vormgegeven moet worden.

We willen even wachten op de uitkomst van dit gesprek (en andere overleggen).
Daarom hebben we de opleiding 'docent rekenen mbo' op een laag pitje gezet, en zijn we deze pagina's aan het omvormen naar een breder ondersteuningsaanbod voor scholen mbo, vmbo (en havo/vwo).

Inlichtingen: v.jonker [at] uu.nl

U kunt altijd bij ons terecht w.b.:

visie op rekenen
praktijkonderzoek
didactiek
kritische denkvaardigheden
21st century skills
vmbo-mbo
praktijkgericht rekenen
toetsing en examinering
design