Ondersteuning in mbo en vmbo

U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van wiskunde/rekenen in mbo en vmbo. Onze sterke punten zijn:

 • Vakdidactische kennis gekoppeld aan kennis van de vakinhoud (het een kan niet zonder het ander).
 • Veel aandacht voor praktijkgericht onderzoek (docenten moeten zelf kunnen reflecteren op hun praktijk).Ondersteuning mbo/vmbo: drie opties

Wij kunnen ondersteuning bieden w.b. rekenen/wiskunde voor zowel mbo als vmbo (basis- en kader)

 1. Opleiding met een omvang van ongeveer 30 ECTS (dat is de omvang van een minor)
  In principe 7 volle dagen contacttijd
 2. Verdiepingscursussen zoals 'formatieve toetsing en beoordeling' (drie bijeenkomsten)
 3. Maatwerk, in overleg

In elke optie wordt gewerkt met certificaten.

U kunt altijd bij ons terecht w.b.:

 • Visie op wiskunde/rekenen
 • Praktijkonderzoek
 • Didactiek
 • Kritische denkvaardigheden
 • 21st century skills
 • Aansluiting vmbo-mbo
 • Praktijkgericht rekenen
 • Toetsing en examinering
 • Design


Ondersteuning in volwasseneneducatie

Er is een groeiende belangstelling voor rekenen binnen de volwasseneneducatie, in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid/laaggecijferdheid.

Proeverij 24 mei 2019

Utrecht, bijeenkomst 's middags 13:30 - 16:30 (met borrel; locatie volgt)

Vanuit dit collectief zullen we dan ons aanbod 2019-2020 presenteren. Doelgroepen:

 • Contactpersonen wiskunde/rekenen mbo (ROC/AOC)
 • Rekenco√∂rdinatoren vmbo

In deze middag onder andere drie mini-masterclasses van 30 minuten over thematisch onderwerp.

 • Wiskunde/rekenen - Koppelen aan vak / beroep / burgerschap
 • Wiskunde/rekenen - Formatief toetsen
 • Wiskunde/rekenen - Internationaal perspectief

Meer informatie en inschrijven

Politiek debat, ongewisse uitkomst

De politiek buigt zich nog over het rekenbeleid in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit wordt waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2019 echt concreet.
Een vraag die uit het nieuwe overheidsbeleid zou kunnen komen is hoe scholen en instellingen hun schoolexamen vormgeven op het gebied van rekenen.