cTWO 2004-2012: vernieuwingscommissie wiskunde

Aan het einde van 2012 heeft de commissie Toekomst WiskundeOnderwijs cTWO haar eindrapport opgeleverd aan het ministerie van OCW. Het eindrapport bevat onder meer voorstellen voor examenprogramma's Wiskunde A, B en D havo en Wiskunde A, B, C en D vwo die in het schooljaar 2015/2016 in klas 4 kunnen worden ingevoerd. In een apart document doet cTWO een voorstel voor Wiskunde C op havo. Zie voor meer informatie de link naar publicaties aan de linkerkant van het scherm.

 

cTWO als uitgebreide vernieuwingscommissie wiskunde is eind 2012 opgehouden te bestaan. Ten behoeve van het invoeringstraject blijft er gedurende die tijd nog in beperkte vorm een cTWO-kern bestaan. Deze site zal niet meer actief worden onderhouden, behalve de onderdelen die het lesmateriaal voor Wiskunde D en de pilotscholen bevatten en de opgavenbank bij de Tussendoelen voor de onderbouw. Deze zijn via het menu aan de linkerkant van het scherm bereikbaar.

 

De regie over het invoeringstraject is neergelegd bij SLO. Voor vragen aangaande de vernieuwingen kunt u zich tot hen wenden. Cito en CvE blijven gedurende het invoeringstraject belast met de pilotexamens. De coördinatie van Wiskunde D is overgenomen door PWN, maar zie ook het loket van de regionale steunpunten

 

Let op: deze website fungeert momenteel als een archief voor wat er in de pilotfase van de nieuwe examenprogramma's wiskunde is gebeurd.
De hier vindbare materialen zijn dus niet per se representatief voor de examenprogramma's die in 2015 landelijk ingevoerd gaan worden. De pilotfase is immers afgelopen en er zijn nieuwe examenprogramma's, syllabi en leermiddelen.