[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

cTWO: Wiskunde C

Wiskunde C is een profielvak in de vernieuwde tweede fase van het vwo. Het richt zich op leerlingen in het profiel Cultuur en Maatschappij en beoogt voor te bereiden op universitaire studies in de sociale, culturele, juridische en taal- en maatschappijwetenschappen. cTWO heeft als taak voorstellen te doen voor nieuwe programma's voor Wiskunde C. Hierin krijgt het, veel meer dan nu het geval is, een eigen gezicht in vergelijking met de andere wiskundevakken.

Nieuws

 • Op woensdag 14 maart 2012 organiseerde cTWO de tweede Wiskunde C-dag. Zie de conferentiesite voor de beschikbare presentaties en hand-outs. Er verschijnt wederom een impressie in Euclides.
 • Op vrijdag 4 maart 2011 organiseerde cTWO een conferentie over Wiskunde C. Meer informatie, waaronder powerpoints van de sprekers, is te vinden op de conferentiesite. Verder verschijnt er een impressie in Euclides.
 • Het College voor Examens (CvE) heeft een syllabus gemaakt voor de pilotexamens wiskunde C. Deze is te vinden op de site van het CvE.
 • Het materialenoverzicht Wiskunde A, B, C bevat experimenteel lesmateriaal dat continu wordt bijgewerkt. Veel van dit materiaal is bruikbaar binnen de 100 slu keuzeruimte binnen Wiskunde C.

Ontwikkelingen

◊ Omtrent de huidige programma's

 • De huidige examenprogramma's zijn te vinden op Examenblad.nl en op de Digischool.
 • Het huidige programma voor wiskunde C bevat het Domein G: Keuzeonderwerpen. Een prima mogelijkheid om met recent ontwikkeld lesmateriaal voor het 2014 examenprogramma in de lessen te gaan werken. Te denken valt aan Rekenen met patronen (combinatoriek in een kunstzinnige aanpak), de pakketten uit het domein Vorm en ruimte (Verhoudingen voor klas 4 en Perspectief voor klas 5) en het pakket Logisch redeneren (klas 5 en 6). Of als u onderdelen uit de analyse eens op een andere manier wilt: Ontwikkelen (machtsfuncties en exponentiele functies), Cyclisch rekenen (een combinatie van periodieke verschijnselen en modulo-rekenen). Een ander voor deze doelgroep interessant pakket is Geschiedenis van getallen. Kortom veel keus en de moeite waard. U vindt de pakketten in het materialenoverzicht Wiskunde A, B, C. Commentaar op uitgeprobeerd materiaal is altijd welkom via een mail naar info@ctwo.nl.
 • Hoewel er sprake is van een overlap met Wiskunde A, pleit cTWO voor aparte C-klassen vanaf vwo 4. Argumenten hiervoor zijn te vinden in de Wiskunde C-informatiekaart, die bestaat in twee versies:

◊ Omtrent de examenprogramma's voor 2014

Lesmateriaal

 • Ten behoeve van de examenexperimenten wordt experimenteel lesmateriaal ontwikkeld voor Wiskunde C volgens het door cTWO voorgestelde programma. In het materialenoverzicht Wiskunde A, B, C is voor de domeinen B ( Algebra en tellen), C (Verbanden) en D ( Veranderingen) het volgende materiaal te vinden:
  • (Ont)wikkelen (domein B1, C en D)
  • Cyclisch rekenen (domein C)
  • Geschiedenis van getallen (domein B1)
  • Leesbaarheid (domein B1)
  • Rekenen met patronen (domein B2)
  • Koppen tellen
  • Tonen en verhoudingen

Naast leerlingmateriaal is ook aanvullend materiaal beschikbaar zoals docentenhandleidingen.

 • Voor Domein G, Logisch redeneren, uit het door cTWO voorgestelde examenprogramma Wiskunde C wordt experimenteel lesmateriaal ontwikkeld. In het materialenoverzicht Wiskunde A, B, C zijn de voorlopige hoofdstukken van deze module te vinden.
 • Voor Domein H, Vorm en ruimte, uit het door cTWO voorgestelde examenprogramma Wiskunde C wordt experimenteel lesmateriaal ontwikkeld. In het materialenoverzicht Wiskunde A, B, C zijn de voorlopige hoofdstukken van deze module te vinden.
 • Voor Domein E, Statistiek en kansrekening, uit het door cTWO voorgestelde examenprogramma's Wiskunde A en Wiskunde C vwo wordt experimenteel lesmateriaal ontwikkeld. In het materialenoverzicht Wiskunde A, B, C zijn de eerste twee voorlopige hoofdstukken van deze module te vinden, samen met bijlagen in Excel en VU-stat die in de module worden gebruikt.
 • Het bovengenoemde materiaal is en wordt ontwikkeld door cTWO-ontwikkelgroepen bestaande uit externe auteurs, deskundigen en docenten die het materiaal uittesten. Er is een overzicht materiaalontwikkeling beschikbaar.
 • In het huidige programma mogen 100 slu's vrij worden ingevuld. Het hiervoor genoemde lesmateriaal is hiervoor bij uitstek geschikt.
 • De werkgroep Wiskunde C heeft een interactief bronnenoverzicht gemaakt met links naar mogelijke contexten voor activiteiten.
 • De opstelling van de examenprogramma's wiskunde C heeft voor een belangrijk deel plaatsgevonden binnen een met externe deskundigen aangevulde deelcommissie van cTWO. Deze zogeheten programmacommissie heeft collecties voorbeeldopgaven gemaakt, die geen deel uitmaken van de conceptexamenprogramma's, maar die wel een beeld geven van de bedoeling van de programmacommissie. Deze voorbeeldopgaven staan hieronder. Ze zijn niet besproken in cTWO.

Archief

Gedateerde informatie die ooit op deze site heeft gestaan, heeft een plek gekregen in het archief.

[an error occurred while processing this directive]