Practicumhandleiding

De handleiding bij elk van de experimenten in dit practicum heeft steeds dezelfde opbouw: inleiding, meetopstelling, onderzoeksvragen en werkplan, meetmethode, experimenteel onderzoek, theorie en rapportage.