Experimenten

Hiernaast staat de lijst met beschikbare experimenten. Met een klik op de naam van een experiment krijg je een korte beschrijving van het onderzoek dat je met de proefopstelling kunt uitvoeren. Die beschrijvingen kunnen je helpen bij het kiezen van een experiment. Bij de beschrijvingen vind je ook de practicumhandleiding bij dat experiment, foto's van de meetopstelling en - als dat nodig is - instructies voor het gebruik van de meetinstrumenten en de computerprogramma's voor meten en verwerken. Bij een deel van de experimenten is er ook een link naar beschikbare achtergrondinformatie. NB: Inductiespanning is momenteel helaas niet werkzaam

Quantum Lab

Er zijn onlangs een aantal experimentent toegevoegd die aansluiten bij de nieuwe examentstof over quantumfysica. Ook zouden de experimenten e/m van elektron en elektronendiffractie uit de linker kolom voor dit doeleinde kunnen worden ingezet. De nieuw toegevoegde experimenten zijn:

Bepaling constante van Planck met LEDs

Optische tunneling met 3 cm-golven

De handleidingen voor deze experimenten zijn op te vragen via Contact .

Traagheidsmoment

Voor wat uitdaging buiten de examenstof is er het experiment "Traagheidsmoment" beschikbaar. Hierin wordt het begrip traagheidsmoment uitgelegd en worden metingen gedaan aan de rotatie van een verzwaard fietswiel en een massieve schijf. De handleiding voor dit experiment is op te vragen via Contact .