Bezinksnelheid

Het stromende water in rivieren voert een grote hoeveelheid bodemdeeltjes met zich mee. Als het rivierwater uitstroomt in een meer of zee neemt de stroomsnelheid van het water af. De meegevoerde bodemdeeltjes zullen dan bezinken. Dit proces wordt sedimentatie genoemd. De samenstelling van een sedimentbodem is te bepalen door dit bezinkingsproces met een bodemmonster in het laboratorium nog eens over te doen.

Je onderzoekt hoe de bezinksnelheid van deeltjes in een vloeistof afhangt van hun afmeting. Je voert dat onderzoek uit met bolletjes van verschillende diameter in een bezinkbuis. Ten slotte controleer je de resultaten van het experimenteel onderzoek met behulp van de wetten van de vloeistofmechanica.

Voorkennis

Voor het uitvoeren van dit experiment is de volgende voorkennis nodig: krachtenevenwicht, netto-kracht, zwaartekracht, opwaartse kracht (van een vloeistof op een voorwerp), wrijvingskracht, eenparige beweging, snelheid (v = Δst) en dichtheid (ρ=m/V).

Bestanden

Practicumhandleiding
Meetopstelling