Geluidsnelheid

De voortplantingsnelheid van geluidgolven (of: de geluidsnelheid) in lucht is ongeveer 340 m/s. Deze geluidsnelheid is echter afhankelijk van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid. Je meet de geluidsnelheid in lucht. Je voert dat onderzoek uit met een opstelling waarmee op drie verschillende manieren de geluidsnelheid te meten is: uit het faseverschil tussen het uitzenden en het ontvangen van een lopende geluidgolf in een open buis, uit de looptijd van een geluidpuls in die buis, en uit de resonantiefrequenties van geluidgolven in een gesloten buis.

Je gaat na of deze meetresultaten dezelfde waarde van de geluidsnelheid opleveren, en of deze waarde in overeenstemming is met de theorie over de temperatuurafhankelijkheid van de geluidsnelheid in lucht.

Voorkennis

Voor het uitvoeren van dit experiment is de volgende voorkennis nodig: lopende en staande golven, golfsnelheid (v = λ·f), fase en faseverschil (Δφ = Δx/λ), resonantie en resonantiefrequenties.

Bestanden

Practicumhandleiding
Meetopstelling