Tomografie

In de geneeskunde wordt een groot aantal technieken gebruikt om beelden van het inwendige van het lichaam te maken. De verzamelnaam voor deze technieken is medische beeldvorming. Een bekend voorbeeld van zo'n techniek is het maken van een röntgenfoto. Een ander (bekend) voorbeeld van medische beeldvorming is de tomografie. Tomografie is een afbeeldingstechniek die gebruik maakt van absorptie van straling door verschillende media in het lichaam. Door de straling achtereenvolgens vanuit verschillende richtingen te laten invallen, is met de computer een beeld in de vorm van een dwarsdoorsnede van het lichaam te berekenen: een tomogram.

Je gaat na hoe het opnemen en interpreteren van een tomogram in zijn werk gaat, en je onderzoekt welke factoren invloed hebben op de beeldkwaliteit. Je voert dat onderzoek uit met een opstelling voor het maken van het tomogram van een voorwerp in een bak met vloeistof. Ten slotte probeer je de resultaten van het experimenteel onderzoek te verklaren met behulp van de theorie over het berekenen van een tomogram.

Voorkennis

Voor het uitvoeren van dit experiment is de volgende voorkennis nodig: schaduwbeeld, absorptie, tomografie-principe.

Bestanden

Practicumhandleiding
Meetopstelling
Achtergrondinformatie