Echografie

In de geneeskunde wordt een groot aantal technieken gebruikt om beelden van het inwendige van het lichaam te maken. De verzamelnaam voor deze technieken is medische beeldvorming. Een bekend voorbeeld van zo'n techniek is het maken van een röntgenfoto. Een ander (bekend) voorbeeld van medische beeldvorming is de echografie. Echografie is een afbeeldingstechniek die gebruik maakt van reflectie van geluid aan een grensvlak tussen twee verschillende media in het lichaam. Met de computer is dan het beeld zichtbaar te maken in de vorm van een echogram.

Je gaat na hoe het opnemen en interpreteren van echogrammen in zijn werk gaat, en je onderzoekt welke factoren invloed hebben op de beeldkwaliteit. Je voert dat onderzoek uit met een opstelling voor het maken van echogrammen van voorwerpen op de bodem van een bak met vloeistof. Ten slotte probeer je de resultaten van het experimenteel onderzoek te verklaren met behulp van de theorie over geluidsgolven.

Voorkennis

Voor het uitvoeren van dit experiment is de volgende voorkennis nodig: trillingen en lopende golven, terugkaatsing, golfsnelheid (v = Δst), echografie-principe.

Bestanden

Practicumhandleiding
Meetopstelling