Bodemtemperatuur

De bodem absorbeert stralingsenergie van de Zon. Door de veranderende stand van de Zon overdag en door de afwisseling van dag en nacht varieert de geabsorbeerde hoeveelheid stralingsenergie. Daardoor varieert ook de bodemtemperatuur aan het oppervlak in de tijd. Deze temperatuurvariaties worden vanaf het oppervlak 'doorgegeven' aan dieper gelegen bodemlagen. Dit bepaalt onder andere het microklimaat in de bodem: de leefomgeving voor plantenwortels en bodemorganismen. Maar de 'reactie' op energie-absorptie is ook van belang voor bijvoorbeeld warmte-opslag in de bodem bij experimenten met vormen van duurzame energievoorziening.

Je onderzoekt de temperatuurvariatie op toenemende diepte in de bodem als gevolg van de varierende instraling van de Zon. Je voert dat onderzoek uit met een zandbodem-model, met een lamp als zonnesimulator. Ten slotte ga je na hoe je de resultaten van het experimenteel onderzoek met het model kunt vertalen naar een echte (zand)bodem.

Voorkennis

Voor het uitvoeren van dit experiment is de volgende voorkennis nodig: warmtegeleiding, trillingen (amplitude, trillingstijd, frequentie en fase) en trilling als sinusfunctie (A(t) = A·sin(2π·f·t)).

Bestanden

Practicumhandleiding
Meetopstelling
Achtergrondinformatie