Centripetaalkracht

Voor het uitvoeren van een eenparige cirkelbeweging, zoals de beweging van de Maan rond de Aarde of van een fiets in een bocht, is een kracht nodig: de middelpuntzoekende kracht. Of, met een ander woord: de centripetaalkracht. Deze netto-kracht op het bewegende voorwerp is voortdurend naar het middelpunt van de cirkelbaan gericht. De grootte van de centripetaalkracht die nodig is om een voorwerp ‘de bocht door te krijgen’ hangt af van de massa en de snelheid van het voorwerp, en van de straal van de cirkelbaan waarin het voorwerp beweegt. Uit de theorie van de eenparige cirkelbeweging is een formule voor de grootte van de centripetaalkracht af te leiden.

Je controleert de centripetaalkracht-formule in een experimenteel onderzoek. Je voert dat onderzoek uit met een meetopstelling waarin een massa aan een veer in een horizontaal vlak ronddraait.

Voorkennis

Voor het uitvoeren van dit experiment is de volgende voorkennis nodig: eenparige cirkelbeweging, centripetaalkracht, veerkracht (Fv = C·u), zwaartekracht (Fz = m·g).

Bestanden

Practicumhandleiding
Meetopstelling