Reserveren

Reserveringsaanvragen bij voorkeur per e-mail (zie Contact). Vermeld daarbij de gewenste datum, de gewenste starttijd, het aantal leerlingen, het leerjaar en het schooltype – en zo mogelijk de door de leerlingen gekozen experimenten.

Docentenhandleiding

Een deel van deze website is alleen toegankelijk voor docenten. Op dat deel is per experiment het volgende te vinden: een indicatie van de onderzoeksvragen die met de gegeven proefopstelling te beantwoorden zijn, een aantal aandachtspunten voor de begeleiding en beoordeling van de leerlingen en enkele voorbeelden van meetresultaten. Het wachtwoord voor toegang tot deze docentenhandleiding is eveneens per e-mail op te vragen (zie Contact).

Gebruik maken van het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde is gratis. In verband met wettelijke aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen is toestemming van de schooldirectie vereist, zodat het practicumbezoek als ‘buitenschoolse activiteit’ onder de dekking van de schoolverzekering valt. De eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de school.