Practicumopzet

Uit de informatie over de practicumorganisatie is al duidelijk geworden dat het practicum ruwweg uit een drietal fasen bestaat: voorbereiding, uitvoering en afsluiting. De voorbereidingsfase vindt plaats op school, de uitvoeringsfase op de Universiteit Utrecht, en de rapportagefase weer op school. Hieronder staat een overzicht van de verschillende activiteiten van de leerlingen en de docent in elk van deze drie fasen.

Voorbereiding

Uitvoering

Afsluiting

Meten met de computer

In de uitvoeringsfase zal een deel van de leerlingen gebruik maken van de computer voor het verzamelen en/of verwerken van de meetresultaten. Hiervoor is zowel een inlognaam als een wachtwoord nodig. Deze liggen bij de meetopstellingen in de practicumzaal. Daarna komt met een keuze voor start > all programs > julius programs > bovenbouwpracticum een menu met de in het practicum gebruikte meet- en verwerkingsprogramma’s op het beeldscherm. Een usb-geheugen voor het (desgewenst) opslaan van meetresultaten moeten de leerlingen zelf meenemen. Het opslaan van de resultaten leidt overigens regelmatig tot problemen aangezien de leerlingen thuis en op school niet over de gebruikte meet- en verwerkingsprogramma’s beschikken. De opgeslagen data zijn dan onleesbaar. Wat wel kan is het (met printscreen en plakken) opslaan van het actuele schermbeeld in bijvoorbeeld een Word-document.

Beoordeling

In de practicumhandleiding bij elk van de experimenten is de vorm van de rapportage (een schriftelijk verslag of een mondelinge presentatie) open gelaten. Maar welke vorm van rapportage u als docent ook kiest, een lastig punt is altijd de beoordeling daarvan. Mogelijke beoordelingsmodellen – in gebruik op enkele scholen in de regio Utrecht – zijn opgenomen als bijlage 2 en 3.

Bestanden