Informatie voor docenten

Het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde bij het departement Natuur- en Sterrenkunde in de faculteit Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht is bedoeld voor gebruik door VWO-leerlingen (5 en 6 VWO) – als dienstverlening aan natuurkundedocenten in het voortgezet onderwijs. Een deel van de proefopstellingen is overigens ook geschikt voor gebruik door HAVO-leerlingen (5 HAVO). Er staan vooral proefopstellingen die vanwege de complexiteit en de kosten normaal gesproken op een school moeilijk of niet te realiseren zijn. Het door de leerlingen met deze proefopstellingen uit te voeren onderzoek sluit aan bij het VWO Examenprogramma Natuurkunde, en legt daarnaast verbindingen met andere disciplines zoals aardwetenschappen, biomedische wetenschappen en techniek. Dit onderzoek kan gezien worden als een praktische opdracht of als (onderdeel van) het profielwerkstuk – afhankelijk van de visie van de school op deze onderdelen van het examenprogramma.

De twee practicumzalen van het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde bevinden zich in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht (links). De leerlingen zijn bezig met een onderzoek naar het verloop van de bloeddruk in een mechanisch model van de bloedsomloop (rechts).

Experimenten

Een overzicht van de beschikbare experimenten en het daarmee uit te voeren onderzoek staat hieronder.

Leerlingen in het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde aan het werk met de windtunnel bij een onderzoek naar het verband tussen luchtwrijvingskracht en snelheid (links) en bij een controle van de formule voor de centripetaalkracht (rechts).

Practicumontwikkeling

Het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde is een gezamenlijke onderneming van het Julius Instituut (het Onderwijsinstituut van het departement Natuur- en Sterrenkunde) en het Freudenthal Instituut (afdeling natuurkunde-didactiek) van de Universiteit Utrecht.

Het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde is ontwikkeld door Koos Kortland (FI), met medewerking van Ton Ockhuijsen, Felix Metselaar, Henk van den Boogaard en Cathalijn Drukker (docenten VO), Kees Klaassen en Ad Mooldijk (CND), Rudi Borkus (JI), Erik van Maanen, Bert Kruyt, Niels Hamaker en Carolien Kootwijk-Damman (studenten aan het departement Natuur- en Sterrenkunde).

Het practicum is voortdurend in ontwikkeling. Dit betekent dat oude experimenten kunnen veranderen of verdwijnen en nieuwe experimenten kunnen verschijnen. Deze practicumwebsite geeft wat dit betreft altijd de actuele stand van zaken.